Schlittenfahrt Doku vom 12. Feb 2009

IMG_2979 IMG_2983 IMG_2986 IMG_2989
IMG_2997 IMG_3000 IMG_3004 IMG_3008
IMG_3010 IMG_3011 IMG_3013 IMG_3016
IMG_3018 IMG_3023 IMG_3029 IMG_3037
IMG_3040 IMG_3042 IMG_3043 IMG_3049
IMG_3063 IMG_3070